Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D08 18 2019
7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D08 19 2017
7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D08 19 2017