Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340101C Quản trị kinh doanh (CLC) A00, A01, D01 19 2019
7340101C Quản trị kinh doanh (CLC) A00, A01, D01 18 2017
7340101C Quản trị kinh doanh (CLC) A00, A01, D01 18 2017