Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 20.5 2019
7340101C Quản trị kinh doanh A00, A01 D01 18 Chương trình đào tạo chất lượng cao 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18.5 Cơ sở TPHCM 2018
7340101C Quản trị kinh doanh A00, A01 D01 18 Chương trình đào tạo chất lượng cao 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18.5 Cơ sở TPHCM 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 21 2017
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 21 2017