Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 16 2019
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 18 2017
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 18 2017