Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7850103 Quản lý đất đai A00, A01 16 2019
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A04, D01 17 Cơ sở TPHCM 2018
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A04, D01 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A04, D01 17 Cơ sở TPHCM 2018
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A04, D01 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A04, D01 18 2017
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A04, D01 18 2017