Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01 16 2019
7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01 16 Cơ sở TPHCM 2018
7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01 16 Cơ sở TPHCM 2018
7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01 18 2017
7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, D01 18 2017