Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620109 Nông học A00, B00, D08 18 2019
7620109 Nông học A00, B00, D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7620109 Nông học A00, B00, D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7620109 Nông học A00, B00, D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7620109 Nông học A00, B00, D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7620109 Nông học A00, B00, D08 18 Cơ sở TPHCM 2018
7620109 Nông học A00, B00, D08 18 Cơ sở TPHCM 2018
7620109 Nông học A00, D07, D08 21 2017
7620109 Nông học A00, D07, D08 21 2017