Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 14 2019
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 22 2017
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 22 2017