Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620201 Lâm học A00, B00, D01, D08 15 2019
7620201 Lâm học A00, B00, D01, D08 16 Cơ sở TPHCM 2018
7620201 Lâm học A00, B00, D01, D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7620201 Lâm học A00, B00, D01, D08 15 Phân hiệu tại Gia Lai 2018
7620201 Lâm học A00, B00, D01, D08 16 Cơ sở TPHCM 2018
7620201 Lâm học A00, A01, D07, D08 17 2017
7620201 Lâm học A00, A01, D07, D08 17 2017