Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520320C Kỹ thuật môi trường (CLC) A00, A01, B00, D07 16 2019
7520320C Kỹ thuật môi trường (CLC) A00, A01, B00, D07 23 2017
7520320C Kỹ thuật môi trường (CLC) A00, A01, B00, D07 23 2017