Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520320 Kỹ thuật môi trường A00 16 2019
7520320C Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 17 Chương trình đào tạo chất lượng cao 2018
7520320 Kỳ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 17 Cơ sở TPHCM 2018
7520320C Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 17 Chương trình đào tạo chất lượng cao 2018
7520320 Kỳ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 17 Cơ sở TPHCM 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 19 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 19 2017