Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D07 19 2019
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D07 17.5 Cơ sở TPHCM 2018
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D07 17.5 Cơ sở TPHCM 2018
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D07 21 2017
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D07 21 2017