Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7310101 Kinh tế A00, A01, D01 19 2019
7310101 Kinh tế A00, A01, D01 17.5 Cơ sở TPHCM 2018
7310101 Kinh tế A00, A01, D01 17.5 Cơ sở TPHCM 2018
7310101 Kinh tế A00, A01, D01 20 2017
7310101 Kinh tế A00, A01, D01 20 2017