Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01 16.75 2019
7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01 16.5 Cơ sở TPHCM 2018
7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01 16.5 Cơ sở TPHCM 2018
7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01 19 2017
7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01 19 2017