Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D07 16 2019
7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D07 17 Cơ sở TPHCM 2018
7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D07 17 Cơ sở TPHCM 2018
7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00 18 2017
7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00 18 2017