Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A00, A01, B00, D08 18 2019
7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A00, A01, B00, D08 20 2017
7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A00, A01, B00, D08 20 2017