Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 19.75 2019
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 18.15 Cơ sở TPHCM 2018
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 18.15 Cơ sở TPHCM 2018
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 21 2017
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 21 2017