Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7420201C Công nghệ sinh học (CLC) A01, D07, D08 17 2019
7420201C Công nghệ sinh học (CLC) A01, D07, D08 20 2017
7420201C Công nghệ sinh học (CLC) A01, D07, D08 20 2017