Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00 20.25 2019
7420201Q (LKQT) Công nghệ sinh học A00, A02, B00 16 Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế 2018
7420201Q (LKQT) Công nghệ sinh học A00, A02, B00 16 Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00 19.15 Cơ sở TPHCM 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00 19.15 Cơ sở TPHCM 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00 23 2017
7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00 23 2017