Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 16 2019
7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, A01, D07, D08 18 2017
7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, A01, D07, D08 18 2017