Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D07 20.5 2019
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D07 22 2017
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D07 22 2017