Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 17 2019
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 17 Cơ sở TPHCM 2018
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 17 Cơ sở TPHCM 2018
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 18 2017
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 18 2017