Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D07 19 2019
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 18.25 Cơ sở TPHCM 2018
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 18.25 Cơ sở TPHCM 2018
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D07 22 2017
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D07 22 2017