Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) A00, A01, D07 16 2019
7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) A00, A01, D07 18 2017
7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) A00, A01, D07 18 2017