Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07 18 2019
7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khi A00, A01, D07 17 Chương trình đào tạo chất lượng cao 2018
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07 17.5 Cơ sở TPHCM 2018
7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khi A00, A01, D07 17 Chương trình đào tạo chất lượng cao 2018
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07 17.5 Cơ sở TPHCM 2018
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07 21 2017
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07 21 2017