Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07 19 2019
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A0, D07 18 Cơ sở TPHCM 2018
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A0, D07 18 Cơ sở TPHCM 2018
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07 21 2017
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07 21 2017