Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A00, A01, D07, D08 16 2019
7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, B00, D07, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, B00, D07, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A00, A01, D07, D08 21 2017
7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A00, A01, D07, D08 21 2017