Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 15 2019
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 16 Cơ sở TPHCM 2018
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 16 Cơ sở TPHCM 2018
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 17 2017
7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 17 2017