Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D07, D08 16 2019
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D07, D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D07, D08 15 Phân hiệu tại Ninh Thuận 2018
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D07, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D07, D08 17 Cơ sở TPHCM 2018
7620105 Chăn nuôi A00, A01, D07, D08 20 2017
7620105 Chăn nuôi A00, A01, D07, D08 20 2017