Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, D08 18 2019
7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, D08 18 Cơ sở TPHCM 2018
7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, D08 18 Cơ sở TPHCM 2018
7620112 Bảo vệ thực vật A00, D07, D08 21 2017
7620112 Bảo vệ thực vật A00, D07, D08 21 2017