Danh sách khóa học tại Đại Học Nông Lâm TPHCM
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7440212 Bản đồ học A00, A01, D07 16 2019
7440212 Bản đồ học A00, A01, D07 18 Cơ sở TPHCM 2018
7440212 Bản đồ học A00, A01, D07 18 Cơ sở TPHCM 2018
7440212 Bản đồ học A00, A01, D07 23 2017
7440212 Bản đồ học A00, A01, D07 23 2017