Danh sách khóa học tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 25.4 2019
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 23.15 2018
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 23.15 2018
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 26 2017
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 26 2017