Các khóa học Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tại trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0); D07 (0)
 • Điểm chuẩn: 18.6

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00 (0); A01 (Gốc); A02 (0); A04 (0)
 • Điểm chuẩn: 19.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00 (Gốc); A06 (0); B00 (0); D07 (0)
 • Điểm chuẩn: 23.45

Liên hệ tư vấn