Các khóa học Dược học tại trường Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00
  • Điểm chuẩn: 21.9
  • Ghi chú: Hóa: 7.25, Toán: 7.4, TTNV <= 2

Liên hệ tư vấn