Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720701 Y tế công cộng A00, B00 18 2019
7720701 Y tế công cộng A00, B00 15 2018
7720701 Y tế công cộng A00, B00 15 2018
7720701 Y tế công cộng A00, B00 21 2017
7720701 Y tế công cộng A00, B00 21 2017