Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720101 Y khoa B00, D08 22.2 2019
7720101 Y khoa B00, D08 20.5 2018
7720101 Y khoa B00, D08 20.5 2018
7720101 Y khoa B00, D08 --- 2017
7720101 Y khoa B00, D08 --- 2017