Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7229040 Văn hoá học C00, D14 14 2019
7229040 Văn hoá học C00, D14 14 2018
7229040 Văn hoá học C00, D14 14 2018
7229040 Văn hoá học C00, D14 18 2017
7229040 Văn hoá học C00, D14 18 2017