Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00, D14 14 2019
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C14 14 2018
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 14 2018
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C14 14 2018
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 14 2018
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C14 --- 2017
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 23.25 2017
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C14 --- 2017
7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 23.25 2017