Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7460112 Toán ứng dụng A00, A01, D90 14 2019
7460112 Toán ứng dụng A00 14 2018
7460112 Toán ứng dụng A01, D90 14 2018
7460112 Toán ứng dụng A00 14 2018
7460112 Toán ứng dụng A01, D90 14 2018
7460112 Toán ứng dụng A00 22.5 2017
7460112 Toán ứng dụng A01, D90 --- 2017
7460112 Toán ứng dụng A00 22.5 2017
7460112 Toán ứng dụng A01, D90 --- 2017