Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7640101 Thú y A02, B00, D08, D90 15 2019
7640101 Thú y D90 14 2018
7640101 Thú y A02, B00, D08 14 2018
7640101 Thú y D90 14 2018
7640101 Thú y A02, B00, D08 14 2018
7640101 Thú y D90 --- 2017
7640101 Thú y A02, B00, D08 20.5 2017
7640101 Thú y D90 --- 2017
7640101 Thú y A02, B00, D08 20.5 2017