Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14 18 2019
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14 17 2018
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14 17 2018
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14 --- 2017
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14 --- 2017