Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 22.1 2019
7720501 Răng - Hàm - Mặt B00, D08 19 2018
7720501 Răng - Hàm - Mặt B00, D08 19 2018
7720501 Răng - Hàm - Mặt B00, D08 --- 2017
7720501 Răng - Hàm - Mặt B00, D08 --- 2017