Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340406 Quản trị văn phòng C00, C04, D01, D14 15 2019
7340406 Quản trị văn phòng D01 14 2018
7340406 Quản trị văn phòng C00, C04, C14 14 2018
7340406 Quản trị văn phòng D01 14 2018
7340406 Quản trị văn phòng C00, C04, C14 14 2018
7340406 Quản trị văn phòng C00, C04, C14 20.5 2017
7340406 Quản trị văn phòng D01 --- 2017
7340406 Quản trị văn phòng C00, C04, C14 20.5 2017
7340406 Quản trị văn phòng D01 --- 2017