Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C00, C04, D01, D15 14 2019