Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 15 2019
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14 2018
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 20.75 2017
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 20.75 2017