Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C04, D01, D15 14 2019
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C04, D01, D15 14 2018
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C04, D01, D15 14 2018
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C04, D01, D15 --- 2017
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C04, D01, D15 --- 2017