Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7810301 Quản lý thể dục thể thao B04, C18, T00, T03 14 2019
7810301 Quản lý thể dục thể thao B04, C18, T00, T03 14 2018
7810301 Quản lý thể dục thể thao B04, C18, T00, T03 14 2018
7810301 Quản lý thể dục thể thao B04, C18, T00, T03 --- 2017
7810301 Quản lý thể dục thể thao B04, C18, T00, T03 --- 2017