Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7310205 Quản lý nhà nước C00, C04, D01, D14 14 2019
7310205 Quản lý nhà nước C00, C04, D01, D14 14 2018
7310205 Quản lý nhà nước C00, C04, D01, D14 14 2018
7310205 Quản lý nhà nước C00, C04, D01, D14 --- 2017
7310205 Quản lý nhà nước C00, C04, D01, D14 --- 2017