Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, C01, D07 14 2019