Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620101 Nông nghiệp A02, B00, D08, D90 14 2019
7620101 Nông nghiệp D08, D90 14 2018
7620101 Nông nghiệp A02, B00 14 2018
7620101 Nông nghiệp D08, D90 14 2018
7620101 Nông nghiệp A02, B00 14 2018
7620101 Nông nghiệp D08, D90 --- 2017
7620101 Nông nghiệp A02, B00 19.5 2017
7620101 Nông nghiệp D08, D90 --- 2017
7620101 Nông nghiệp A02, B00 19.5 2017